Inspiratie

De Wereld

 


Alphabet, een onderwijsdocumentaire - Erwin Wagenhofer

Een ode aan de menselijke verbeelding, in de vorm van een aanklacht tegen hiërarchisch, op competitie en kwantificeerbare resultaten gericht onderwijs, met voorbeelden uit de hele wereld. De uitgangspunten van Ken Robinson zijn als uitgangspunt genomen.

De film is verkrijgbaar bij webwinkels als Bol.com


 

Reggio Emilia – Loris Malaguzzi

Co-constructie van de identiteit

De grote taak van jonge kinderen is het bouwen aan een eigen identiteit. Dat noemen we co-constructie van de identiteit, omdat kinderen zelf actief en creatief in wisselwerking met anderen en de wereld om hen heen hun identiteit opbouwen. Hoewel kinderen vele mogelijkheden in zich dragen betekent dit niet dat het constructieproces vanzelf gaat. Dit proces is afhankelijk van de mogelijkheden die volwassenen kinderen bieden om zich op hun eigen wijze te ontwikkelen.

 

Drie pedagogen

De eerste pedagoog/leerkracht voor het kind zijn de andere kinderen (van de groep of van de klas
De tweede pedagoog zijn de volwassenen /leerkrachten.
De derde pedagoog zijn de geboden ruimten en materialen.

 

Honderd talen

Communiceren, zichzelf uitdrukken, kunnen kinderen in potentie op honderd manieren, in honderd talen. Zij kunnen zich uitdrukken in dans, in muziek, in drama, in klei, op papier etc. ledere taal heeft zijn eigen zeggingskracht en mogelijkheden. Het ontwikkelen van deze talen wordt gezien als middel om te communiceren en heeft niet als doel kunstdisciplines te beoefenen.
Ook het helpen ontdekken en ontwikkelen van ieders eigen talenten is een speerpunt en kent honderd talen.


 

Lumiar in Leidscherijn, vrij naar het voorbeeld van 500 Deense ‘boskleuterscholen’


 

Democratisch onderwijs / f.e. Sudbury Valley School (1960)

De ‘volledig-vertrouwen-school’

Geen sturing/geen groepen/werken met specialismen uit de omgeving en maatschappij

Persoonlijke coaching

4 types leren

 1. Ontwikkeling van een persoonlijk karakter
 2. Sociale ontwikkeling
 3. Optimale zelfredzaamheid (waaronder het vanuit behoefte leren lezen, schrijven en rekenen)
 4. Probleemoplossend vermogen is een basiscompetentie

 

3 niveau’s van leren

 • Nieuwsgierig uitproberen
 • Spelend leren
 • Meesterschap verwerven

 


 

Menselijke ontwikkelingsprincipes - Ken Robinson


 

Levenslessen van meester Toshiro Kanamori

In de klas/groep: Als één kind niet gelukkig is, is niemand gelukkig.

 • Ontwikkelen van volledige wederkerigheid door elke dag respectvol met elkaar om te gaan.
 • Ieder kind is volledig autonoom, je bent hoogstens partner in zijn/haar ontwikkeling.
 • Empathie is het hoogste goed; ‘laat anderen in je hart leven, er zit geen maximum aantal op wat je hart aan kan’ -We hebben ons leven te danken aan andere levens. Respect en dankbaarheid voor al wat leeft.
 • Openhartig ervaringen en gevoelens delen en onderzoeken, groepsdagboek als instrument.
 • De maatschappij in; landschap van bronervaringen tot stand brengen van wat in het menselijk leven niet vergeten mag worden
 • Aandacht voor de basisvraag wie ben ik en waarom ben ik: De geboorte, het leven en de dood (p77-100)

 

Claire Boonstra; Operation Education

Waar moet onderwijs aan bijdragen?

Niet alleen gericht op 40 jaar werken, maar op een zinvol / betekenisvol leven tot misschien wel 100+ jaren

 • Ontketenen van je eigen unieke en oneindige potentieel en leren dit waardevol in te zetten in de samenleving
 • Leren je toekomst vorm te geven > idee ontwikkelen > idee vorm geven > actief invloed uitoefenen op je omgeving
 • De voorwaarden voor vrede en duurzame ontwikkeling begrijpen en je daar meester van maken
 • Gezond en gelukkig te leven
 • Het creëren en instandhouden van een divers en sterk ecosysteem

 

Scandinavisch onderwijssystemen / Ken Robinson / Coen Free

Menselijke ontwikkeling, zo zegt Robinson, kent 3 principes:

 1. The first is this: Human beings are naturally different and diverse
 2. The second principle that drives human life flourishing is curiosity
 3. The third is: That human life is inherently creative.

Deze 3 principes worden door het huidige onderwijssysteem tekort gedaan en zelfs onderdrukt. Voor de oplossing Verwijst Robinson naar 2 interessante vindplaatsen, te weten: Finland en het ‘alternatieve onderwijs’. Wat goede onderwijssystemen doen is het personaliseren van het leren, creëren een hoge status voor het leraarschap en een hoge mate van decentralisatie.

Coen Free: ScansReport/Het Onderwijsschandaal:
3 basisvaardigheden en 5 basiscompetenties (p 30)


 

De onderwijsvisie van Prof. Dolf van den Berg

In zijn boeken ‘Jezelf zijn’(2014) en ‘Herstel van de pedagogische dimensie’(2015) en "Onderwijs na Covid-19" beschrijft van den Berg zijn visie op de relatie tussen de Nederlandse onderwijspraktijk en het opgroeiende kind. Ze geven zicht op onder andere de pedagogische vrijheid, de waardigheid van elke mens, de pedagogische relatie, het wederkerig proces van geven en ontvangen, het geloof in de kracht van mensen, de hoop op de toekomst en de liefde in de vorm van voor elkaar beschikbaar zijn: het ‘jij-dat-mij-ter-harte-gaat’.

Eveneens beschrijft hij zijn uitgesproken visie op de professionele ontwikkelingstaak van leraren en leidinggevenden. Het leraarschap kan worden versterkt en het proces van leidinggeven kan worden geïntensiveerd door individuele vrijheid en menselijke autonomie als uitgangspunt te nemen.